Årsregnskap

LA OSS TA ÅRSREGNSKAPET DITT

Driver du aksjeselskap, er du forpliktet av norsk lov til å sende inn årsregnskap. Vi hjelper deg med årsregnskapet til din bedrift.
Årsregnskapet er en oversikt over din bedrifts resultat og økonomiske stilling for hvert enkelt år. Det er også bedriftens offentlige regnskap.
 
Samtidig gir det deg en oversikt over dine økonomiske aktiviteter og det redegjør for bedriftens økonomiske situasjon.

ÅRSREGNSKAPETS HOVEDFUNKSJONER ER:

  • Vise hvordan selskapets midler har blitt brukt i løpet av året.
  • Redegjøre for bedriftens økonomiske status.
  • Alle norske aksjeselskap omfattes av regnskapsloven, og skal utarbeide årsregnskap som viser de økonomiske aktivitetene.

KORT OM HETOR REGNSKAPSSERVICE AS

  • Lokalt regnskapsbyrå som setter kunden i fokus.
  • Har alle nødvendige autorisasjoner.
  • Fullt oppdatert på lover, regler og forskrifter for god regnskaps- og forretningsskikk.
  • Punktlige, redelige, ærlige og åpne.
  • Yter høy grad av personlig service.
  • Konkurransedyktige på pris.
  • Enkle å få tak i når du trenger oss.

Ønsker du mer informasjon eller har du noen spørsmål?