Budsjett

VI HJELPER DEG MED BUDSJETT

Vil du ha et budsjett du kan bruke som et solid og nyttig styringsverktøy? Vi tar utgangspunkt i dine tall og hjelper deg med jobben. Med et budsjett i ryggen, er det enklere å drifte virksomheten din. Du vil ha mål å styre etter og kan planlegge investeringer og bemanningsendringer.
Med et budsjett vil du også kunne se hvor store lønnskostnader du kan klare i forhold til omsetningen du har. Uten et budsjett er risikoen stor for at du styrer uten mål og mening. Det kan føre til dårlig lønnsomhet både på kort og lang sikt.
 
Et budsjett hjelper deg også å legge planer for fremtiden. Det er lettere å oppdage hvilke eventuelle endringer du bør gjøre på et tidlig tidspunkt. Endringer som kan være avgjørende for om du lykkes.
 
Hvis du planlegger investeringer, vil du – gjennom et investeringsbudsjett – få full oversikt over hvordan det påvirker økonomien til bedriften din.

KORT OM HVORFOR DU BØR HA BUDSJETT

 • Gir deg mål å styre etter.
 • Du får oversikt over utgifter – og ser hva du trenger av inntekter for å møte utgiftene.
 • Du ser hvilke produkter eller tjenester det lønner seg å satse på.
 • Du får oversikt over hvor mye du må omsette for i forhold til dine utgifter.
 • Du ser om du har råd til å ansette flere.
 • Du ser om det lønner seg å investere​.

KORT OM HETOR REGNSKAPSSERVICE AS

 • Lokalt regnskapsbyrå som setter kunden i fokus.
 • Har alle nødvendige autorisasjoner.
 • Fullt oppdatert på lover, regler og forskrifter for god regnskaps- og forretningsskikk.
 • Punktlige, redelige, ærlige og åpne.
 • Yter høy grad av personlig service.
 • Konkurransedyktige på pris.
 • Enkle å få tak i når du trenger oss.

Ønsker du mer informasjon eller har du noen spørsmål?