ligningsdokumentene

VI TAR HÅND OM LIGNINGSDOKUMENTENE DINE

Ønsker du ha å full kontroll over skatten hvert eneste år? Vi hjelper deg!
I Hetor Regnskapsservice AS er vi til enhver tid oppdatert på lover og regler – samt eventuelle endringer – fra ligningsmyndighetene.
 
Vi sørger for at du får de fradragene du har krav på, samt at ligningsdokumentene er korrekt utfylt.
 
I tillegg tar vi ansvaret for at alle dokumenter leveres innen gjeldende tidsfrister satt av Skatteetaten.

KORT OM HETOR REGNSKAPSSERVICE AS

  • Lokalt regnskapsbyrå som setter kunden i fokus.
  • Har alle nødvendige autorisasjoner.
  • Fullt oppdatert på lover, regler og forskrifter for god regnskaps- og forretningsskikk.
  • Punktlige, redelige, ærlige og åpne.
  • Yter høy grad av personlig service.
  • Konkurransedyktige på pris.
  • Enkle å få tak i når du trenger oss.

Ønsker du mer informasjon eller har du noen spørsmål?